friesedieren

Fries paard

Het Friese paard is het oudste inlandse raspaard van Nederland. Al in de 13e eeuw was de Fries bekend. Tegenwoordig heeft het Friese paard nog steeds duidelijke overeenkomsten met zijn voorouders. Al meer dan 3000 jaar geleden werd het Friese paard door de Romeinen gebruikt als oorlogspaard.

In de negentiende probeerden fokkers het Friese paard te kruisen met dravers voor de steeds populairder wordende drafsport. Hierdoor werd de Fries steeds minder geschikt voor het boerenwerk. In de jaren zestig stonden er nog maar duizend paarden ingeschreven in de registers van het stamboek en werd dus ernstig met uitsterven bedreigt. Dankzij een aantal fokkers die het Friese paard wilden behouden, is er niet gekruist met andere rassen en bestaat de Fries nog steeds. In 2003 waren er zelf alweer 40.000 Friese paarden.

Zwartbonte koeien

De officiële naam van de zwartbonte koe is Holstein-Friesian. Een van oorsprong Friese koe die in de 19e eeuw populair was in het buitenland vanwege zijn hoge melkproductie. De aller eerste keer dat dit ras naar Amerika ging was samen met de Nederlandse Kolonisten mee naar New York. Toen de kolonie werd afgestaan aan de Engelsen verdween ook de Nederlandse koe om in de 19e eeuw weer terug te keren naar Amerika. Melkkoeien krijgen hun eerste kalf als ze twee jaar oud zijn. Op dat moment begint ook de melkproductie. De allereerste melk die de koe na het kalven geeft heet biest, dit bevat veel antistoffen die het kalfje nodig heeft. Per jaar geeft een koe ongeveer 300 dagen melk, de overige dagen heeft de koe ‘droogstand’. Dit is de periode dat de koe hoog drachtig is en niet gemolken wordt.

De zwartbonte koe eet per dag zo’n 40 tot 100 kg voer en drinkt ze 60 tot 100 liter water. Koeien die een gezond leven leiden kunnen wel 15 jaar worden.

Wetterhoun en Friese stabij

Wetterhoun

De Wetterhoun (spreek uit als wetterhoen) is een Friese hond. De Wetterhoun is ook wel bekend als Friese krulhaar of otterhond. De hond werd vaak gebruikt bij de jacht op wild in en rondom het water. Net zoals de Friese Stabij is de Wetterhoun van oorsprong Fries. Vroeger kwam de hond veel voor in het Friese merengebied. De hond werd vaak meegenomen door boeren en arbeiders als er werd gejaagd op otters en bunzingen. De hond ook gebruikt als waakhond of als trekhond, hij werd voor de kar gespannen om bijvoorbeeld melkbussen te trekken.

Stabyhoun

De Friese Stabij komt net zoals de Wetterhoun uit Friesland. Men vermoedt dat de hond afstamt van de Spaniëls die de Spanjaarden ooit mee naar Nederland namen, in Nederland zijn de honden toen verder ontwikkeld. De Stabyhoun, zoals ze in het Fries heten is, een zeer goede staande jachthond. Dit houdt in dat wanneer de hond in de gaten heeft dat er wild in de buurt is hij onbeweeglijk blijft staan met een voorpoot geheven met de neus in de richting van het wild. De stabyhoun wordt zorgvuldig gefokt omdat de populatie zeer klein is. Er zijn ongeveer 3500 oorspronkelijke Stabijs en ieder jaar worden er ongeveer 300 geboren.